martes, 4 de xuño de 2019

Perda de cartos en MediaMarkt

Perda de ganancias en MediaMarkt

Perden cartos debido a que se rebaixan os prezos de todos os artículos na tenda MediaMarkt de Vigo, Santiago e Lugo.

Perden cartos estas tres tenda de MediaMarkt xa que tiveron que revaixar os prezos dos seus artículos porque segundo unha nova lei, todas as tendas que teñan algún artículo a máis de mil euros será obrigada a diminuír os prezos de todos os seus artículos, se non cumpren esa nova normativa o seu establecemento deberá ser pechado para sempre ou ao seu dono se lle porá unha multa de catro mil euros.
Os creadores de esta cadea de tendas víronse obrigados a pechar os seus locais de Oviedo, Leon e A Coruña devido a que non podían manter os salarios de todos os empregados esta foi un feito positivo para os compradores xa que agora os artículos seran moito máis económicos.


                                                                                                                                                                       Este é unha das tendas de MediaMarkt     

Ningún comentario:

Publicar un comentario